Om Mads Gram-Hansen

Mads Gram-Hansen er kandidat i kommunikation fra Københavns Universitet med specialisering i IT fra IT-universitet. Han har arbejdet som konsulent i Traen Informationssystemer og som webansvarlig i Gymnasieskolernes Lærerforening.